SIAMHW

บทความ

คู่มือการใช้งานของเครื่องพ่นยาสะพายหลัง <--- ดาวน์โหลด

12-11-2555 17:51:06น.

คู่มือการใช้งาน ของเครื่องพ่นยาสะพายหลัง

 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานครั้งแรก

 

  1. เติมน้ำมันที่ผสมโอโตลูป(2T)   (น้ำมันเบนซิน 25 : 1 ส่วน)
  2. กดตัวโช๊คน้ำมันที่อยู่ใต้คาร์บูเรเตอร์ให้น้ำมันเต็มหลอดลูกยางใส
  3. เปิดโช๊คอากาศทุกครั้ง (ในกรณีใช้งานครั้งแรกและเครื่องเย็น)
  4. สตาร์ทเครื่อง (ตั้งสายคันเร่งและปรับจูนน้ำมันที่คาร์บูเรเตอร์)
  5. ควรอุ่นเครื่องก่อนประมาณ 20 – 30 วินาที ก่อนเริ่มใช้งานจริง

 

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องและวิธีแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

 

  1. ไม่ควรเติมน้ำมันเบนซินที่ไม่ได้ผสมโอโตลูป
  2. หากเร่งเครื่องแล้วปั๊มไม่ทำงานพ่นน้ำไม่ออก ให้ระบายลมที่อัดในตัวปั๊มออก
  3. ระบายลมที่ปั๊มโดย คลายน๊อตด้านที่อยู่ทางน้ำออก สตาร์ทเครื่องและเร่งเบาๆ ครั้งเดียว
  4. กรณีน้ำพ่นออกแต่เครื่องเร่งไม่ขึ้น ให้สตาร์ทเครื่องและปรับจูนน้ำมันที่คาร์บูเรเตอร์
  5. ควรตรวจดูจารบีที่ตัวปั๊มเป็นประจำ

ดาวน์โหลดคู่มือ พร้อมภาพประกอบ คลิ๊กด้านล่าง