SIAMHW

บทความ

ปัญหาเบื้องต้นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

12-11-2555 17:51:06น.

ปัญหาเบื้องต้นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

สตาร์ทไม่ติดหรือติดยาก

จุดสังเกตุที่ 1. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- น้ำมันหมด
- ไส้กรองน้ำมันอุดตัน
- สายส่งน้ำมันอุดตัน
- คุณภาพน้ำมันที่ใช่ไม่ดี,ไม่สะอาด

จุดสังเกตุที่ 2. คาร์บูเรเตอร์
- นมหนูเดินเบาอุดตัน
- อากาศรั่ว
- ลูกลอยน้ำมัน
- ปรับสายโช๊คไม่ถูกต้อง

จุดสังเกตุที่ 3.ไส้กรองอากาศ
- เกิดการอุดตัน

จุดสังเกตุที่ 4.หัวเทียน
- ระยะห่างระหว่างเขี้ยวไม่ถูกต้อง
- เขี้ยวหัวเทียนเสีย
- ปลั๊กหัวเทียนชำรุด
- สายหัวเทียนขาดหรือแตก

จุดสังเกตุที่ 5.สวิตซ์และสายไฟ
- สวิตซ์กุญแจเสีย
- สายไฟเกิดการช๊อตขึ้น

สตาร์ทหนักแรง

จุดที่สังเกตุที่ 1.แกนสตาร์ท
- สปริงล็อคเฟืองแข็ง
- เฟืองสตาร์ทติดแกน
- เฟืองสะพานติดเพลา

จุดที่สังเกตุที่ 2.น้ำมันเครื่อง
- คุณภาพไม่ถูกต้อง
- เสื่อม

จุดที่สังเกตุที่ 3.ลูกสูบ
- เสื้อสูบชำรุด
- ลูกสูบชำรุด
- แหวนลูกสูบชำรุด

สตาร์ทเบาแรงไม่เกิดกำลัง

จุดที่สังเกตุที่ 1.แกนสตาร์ท
- สปริงล๊อคเฟืองหมดสภาพ

จุดที่สังเกตุที่ 2. น้ำมันเครื่อง
- คุณภาพไม่ถูกต้อง
- เสื่อม